אנו מתחייבים להקפיד ולהשתדל לשמור על זכויות יוצרים ולכבד את הקניין הרוחני עבור כל החומרים שמתפרסמים באתר שלנו. אנו מבצעים את כל הפעולות הנדרשות על מנת לוודא שכל התוכן המפורסם עומד בחוקי זכויות היוצרים. עם זה חשוב לציין כי החומר המתפרסם באתרינו מגיע מגורם צד ג’, בעלי הפודקאסטים, אשר אחראים על התכנים בבעלותם.

אנו מבקשים מכל המשתמשים והמבקרים באתר שלנו לכבד את זכויות היוצרים של אחרים. אם אתם מזהים כל חומר המפורסם באתר שלנו שאינו תואם את זכויות היוצרים, אנא דווחו לנו מיד כדי שנוכל לטפל בזה במהירות.

נחליט, לפי שיקול דעתנו, כיצד להתמודד עם כל הדרישות הקשורות להגנה על זכויות היצירה וחומרי הקניין הרוחני. אנו נעשה את המאמץ לשמור על זכויות היוצרים על ידי טיפול מהיר בבקשות המגיעות אלינו.

אנו מודעים לחשיבות בשמירה על זכויות יוצרים ומקווים לשיתוף פעולה אשר יצור סביבה המעודדת יצירתיות ומעוררת השראה.

תודה על תמיכתכם ועזרתכם בשמירה על זכויות היוצרים

פודקאסט.ישראל