X
זיכלינסקי מארח
זיכלינסקי מארח
אתגרי המגזר השלישי והרביעי בתנאי חוסר ודאות
/
  • אתגרי המגזר השלישי והרביעי בתנאי חוסר ודאות

    אתגרי המגזר השלישי והרביעי בתנאי חוסר ודאות

    Jun 8, 2022 • 00:58:28

    במפגש זה נעסוק במגזר הפילנטרופי/השלישי ובמגזר שהולך ומתפתח עסקים חברתיים/מגזר רביעי. בתחילת הקורונה ביצענו עבודה מיוחדת לצרכים של מגזרים אלו ונראה שאין תשומת לב מדינית לתחומים על אף היותם חלק מהותי מהחברה בישראל. איתנו מהמובילים במשק בתחום שיאירו את עינינו ויבהירו גם את האחריות של כולנו בימים אלה

עדכון זמן הקפצנו אותך לנקודה הקודמת שעצרת      
     
במפגש זה נעסוק במגזר הפילנטרופי/השלישי ובמגזר שהולך ומתפתח עסקים חברתיים/מגזר רביעי. בתחילת הקורונה ביצענו עבודה מיוחדת לצרכים של מגזרים אלו ונראה שאין תשומת לב מדינית לתחומים על אף היותם חלק מהותי מהחברה בישראל. איתנו מהמובילים במשק בתחום שיאירו את עינינו ויבהירו גם את האחריות של כולנו בימים אלה
[לקרוא עוד...]
[פחות...]