"ימין מלא מלא זה פיקציה ובן גביר זו הדוגמא הבולטת" "המרחב של הימין הממלכתי זה…